Planontwikkeling

Als u een initiatief heeft voor nieuwbouw en/of herontwikkeling dat nog helemaal ontwikkeld moet worden dan bent u bij ons ook aan het goede adres. Wij hebben ervaring met planontwikkeling op kleinere en grotere schaal. We kunnen voor u een eventuele bestemmingsplanherziening begeleiden en uw plan uitwerken, van schetsontwerp naar voorontwerp en definitief ontwerp. We schakelen waar nodig stedenbouwkundigen, architecten en tekenaars in en betrekken zo nodig ook expertise op het gebied van herontwikkeling en restauratie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gerealiseerde projecten, kijk dan op onze website www.mjhplanontwikkeling.nl